SPONSRAD VIDEO: IQ TAR FRAM VÄRLDENS FÖRSTA LIGGOMETER

Företaget IQ har tagit fram världens allra första Liggometer – den hittar du på sajten Fylleligg. Där spelar två skådespelare upp vad som kan hända i huvudet och kroppen när man har sex i takt med att promillehalten ökar. Du kan också läsa om olika risker som är kopplade till alkohol och sex (som exempelvis oskyddat sex) och få tips på vart du kan vända dig om du haft en negativ sexuell upplevelse.

IQ lät SIFO genomföra en undersökning* om alkohol och sex bland 1000 personer mellan 18-25 år. I undersökningen framkom bland annat att:

• Drygt 2 av 3 (67%) svarar att de haft sin bästa sexuella upplevelse nykter.

• Knappt hälften (46%) uppger att de druckit alkohol för att våga ragga/stöta på någon.

• 86% av kvinnorna svarar att någon som stött/raggat på dem varit för berusad, motsvarande siffra för männen var 71%.

• Över hälften (54%) känner någon som, i samband med att de haft sex alkoholpåverkade, ångrat sexet efteråt.

• Över 63% svarar att de haft sex alkoholpåverkade. Hela 83% av dem tror att de skulle haft lika bra eller bättre sex om de druckit mindre alkohol innan. Titta på filmen och klicka dig vidare om du vill veta mer!

*Undersökningen genomfördes under perioden 28 augusti – 4 september 2015.

SPONSRAT INLÄGG

SHARE MY DOPE BLOG